Classification and classification version details
1.2.246.537.6.78
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL)
Selected version
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL) V 3.0 (Default version)
1.2.246.537.6.78
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL)
Codes
No
Others
No
Yes
No
Vårdarbete - Klassifikation av vårdresultat (SHTuL)
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne.
T
http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat

Käyttötarkoitus: Hoitotyö - Tulosluokitusta (SHTuL) käytetään potilaan päivittäisen hoidon rakenteiseen kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. Hoidon tulos on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. SHTuL muodostaa yhdessä Hoidon tarveluokituksen (SHTaL) ja Hoidon toimintoluokituksen (SHToL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Luokitusta voidaan käyttää myös hoidon vasteen arvioinnissa.

Användningsändamål: Vårdarbete - Klassifikation av vårdresultat (SHTuL) används för (strukturerad) dokumentation av patientens dagliga vård på polikliniker, vårdavdelningar och öppen vård. Vårdens resultat är en del av de nationellt definierade vårdarbetets masterdata. SHTuL utgör tillsammans med Klassifikation av vårdbehov (SHTaL) och Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL) den finländska klassifikationshelheten av vårdarbete. Klassifikationen kan användas även för utvärdering av vårdrespons.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.