Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.78
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL)
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Vårdarbete - Klassifikation av vårdresultat (SHTuL)
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Description:

Käyttötarkoitus: Hoidon tulos on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Tulosluokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. HTuL muodostaa yhdessä SHTaL:n ja SHToL:n kanssa Finnish Care Classification (FinCC) kokonaisuuden.

Kansainvälinen tausta: Odotetun tai havaitun tuloksen mittaaminen sisältyy myös SHTaL:n ja SHToL:n alkuperäiseen taustalla olevaan Home Health Care (HHC) - luokitukseen, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC). Se on kehitetty Yhdysvalloissa 1990–luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Tulos voidaan kuvata kolmella vaihtoehdolla: Tilanne muuttunut - parantunut, Tilassa ei muutosta - ennallaan tai Tilanne muuttunut - huonontunut. Tila määritellään hoidon aloituksen ja lopetuksen väliseksi eroksi / muutokseksi kussakin määritellyssä tarpeessa. Tulosta arvioitaessa hoitotyön toiminto on väline, jonka avulla tulos saavutetaan. Tulokseen voidaan vaikuttaa muuttamalla hoitotyön toimintoja. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Hoidon tulosluokitusta Tilanne parantunut, Tilanne ennallaan, Tilanne huonontunut on testattu joissakin kansallisen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishankkeen pilottiyksiköissä tarveluokituksen ja hoitotyön toimintoluokituksen testauksen yhteydessä.

Användningsändamål: Vårdens resultat är en del av de nationellt definierade vårdarbetets masterdata. Resultatklassificeringen används för (strukturerad) dokumentation av patientens dagliga vård på polikliniker, vårdavdelningar och öppen vård. SHTuL utgör tillsammans med SHTaL och SHToL den finländska klassifikationen av vårdarbete.

Version details
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL) V 1.0 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.78.2007
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL) V 1.0
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2030
11.06.2021 11:46 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj