Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.78
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL)
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hoidon tulos on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Tulosluokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. HTuL muodostaa yhdessä SHTaL:n ja SHToL:n kanssa Finnish Care Classification (FinCC) kokonaisuuden.Kansainvälinen tausta: Odotetun tai havaitun tuloksen mittaaminen sisältyy myös SHTaL:n ja SHToL:n alkuperäiseen taustalla olevaan Home Health Care (HHC) - luokitukseen, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC). Se on kehitetty Yhdysvalloissa 1990–luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Tulos voidaan kuvata kolmella vaihtoehdolla: Tilanne muuttunut - parantunut, Tilassa ei muutosta - ennallaan tai Tilanne muuttunut - huonontunut. Tila määritellään hoidon aloituksen ja lopetuksen väliseksi eroksi / muutokseksi kussakin määritellyssä tarpeessa. Tulosta arvioitaessa hoitotyön toiminto on väline, jonka avulla tulos saavutetaan. Tulokseen voidaan vaikuttaa muuttamalla hoitotyön toimintoja. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Hoidon tulosluokitusta Tilanne parantunut, Tilanne ennallaan, Tilanne huonontunut on testattu joissakin kansallisen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishankkeen pilottiyksiköissä tarveluokituksen ja hoitotyön toimintoluokituksen testauksen yhteydessä.

 

 

Luokituksen versiot
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL) V 1.0 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.78.2007
Hoitotyö - Tulosluokitus (SHTuL) V 1.0
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2030
26.10.2011 19:52 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj