Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.114
STM/Lomake - Hoitoonmääräämispäätös MIII
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM/Blankett – Beslut om intagning för vård (M3)
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.114
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Hoitoonmääräämispäätös (M3) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään mielenterveyslain mukainen päätös henkilön ottamisesta tahdosta riippumattomaan hoitoon tai päätös tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisesta.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett – Beslut om intagning för vård (M3) används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man i enlighet med mentalvårdslagen fattar ett beslut om intagning för vård oberoende av patientens vilja eller ett beslut om fortsättande av vård oberoende av patientens vilja.

 

Version details
STM/Lomake - Hoitoonmääräämispäätös MIII 20151201 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.114.20151201
STM/Lomake - Hoitoonmääräämispäätös MIII 20151201
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
06.05.2020 14:56 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj