Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.58
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hoitotyön toiminnot on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Luokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. SHToL muodostaa yhdessä SHTaL:n kanssa suomalaisen hoitotyön luokituksen. Molempia osia voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä.Kansainvälinen tausta: Alkuperäinen taustalla oleva Home Health Care (HHC) - luokitus, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC), on kehitetty Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Siihen sisältyvät tarve, toiminto ja tulosluokitukset. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Luokitusta on väitöskirjatyöhön (2001) sisältyneen kulttuurisen validaation (luokituksen käännös ja takaisin käännös, tiedon keräys suomalaisesta hoitotyön käytännöstä ja sen pohjalta luokituksen muokkaus) jälkeen testattu ja edelleen kehitetty vuosina 2003 - 2005 Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirissä sekä perusterveydenhuollossa (kotisairaanhoito ja vuodeosastotoiminta) että erikoissairaanhoidon yksiköissä. Sisällön kansallinen arviointi luokituksen selkeydestä, konkreettisuudesta, tärkeydestä ja kattavuudesta on tehty vuonna 2003. Luokituksen laajempi testaus jatkuu Valtakunnallisessa hoitotyön kirjaamishankkeessa 2005 - 2007.

 

 

Luokituksen versiot
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 3.0 (Oletusversio)
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 2.0.1
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 1.0
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.58.2012
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 3.0
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2005 - 31.12.2030
17.11.2016 17:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj