Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.58
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Vårdarbete - Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL)
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Hoitotyö - Toimintoluokitusta (SHToL)  käytetään potilaan tai asiakkaan päivittäisen hoidon toteutumisen kuvaamiseen ja hoitotoimien rakenteiseen kirjaamiseen. Hoitotoimi on yksi hoitotyön keskeisistä rakenteista tiedoista ja elementti hoitotyön yhteenvedossa.  Terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun asetuksen (ns. vaiheistusasetus) (1257/2015) mukaan hoitotyön yhteenveto tulee tallentaa Potilastiedon arkistoon. SHToL muodostaa yhdessä Hoidon tarveluokituksen (SHTaL) ja Hoidon tulosluokituksen (SHTuL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Luokitus perustuu Clinical Care Classification (CCC) -luokitukseen.

Användningsändamål: Vårdarbete - Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL) används för att beskriva förverkligandet av patientens eller klientens dagliga vård samt för strukturerad dokumentation. Vårdåtgärd är ett centralt begrepp inom strukturerad dokumentation och ett element i vårdepikrisen. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015) bör vårdepikrisen lagras i Patientdataarkivet. SHToL utgör tillsammans med Klassifikation av vårdbehov (SHTaL) och Klassifikation av vårdresultat (ShTuL) den finländska Klassifikationshelheten av vårdarbete. Klassifikationen grundar sig på Clinical Care Classification (CCC)-Klassifikation

Version details
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.58.201901
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 4.0
Strict
Status ImageActive
Proposal
01.01.2005 - 31.12.2099
30.03.2022 12:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj