Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.58
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL)
Codes
Yes
Others
No
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Description:

Käyttötarkoitus: Hoitotyön toiminnot on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Luokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. SHToL muodostaa yhdessä SHTaL:n kanssa suomalaisen hoitotyön luokituksen. Molempia osia voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä.Kansainvälinen tausta: Alkuperäinen taustalla oleva Home Health Care (HHC) - luokitus, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC), on kehitetty Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Siihen sisältyvät tarve, toiminto ja tulosluokitukset. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Luokitusta on väitöskirjatyöhön (2001) sisältyneen kulttuurisen validaation (luokituksen käännös ja takaisin käännös, tiedon keräys suomalaisesta hoitotyön käytännöstä ja sen pohjalta luokituksen muokkaus) jälkeen testattu ja edelleen kehitetty vuosina 2003 - 2005 Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirissä sekä perusterveydenhuollossa (kotisairaanhoito ja vuodeosastotoiminta) että erikoissairaanhoidon yksiköissä. Sisällön kansallinen arviointi luokituksen selkeydestä, konkreettisuudesta, tärkeydestä ja kattavuudesta on tehty vuonna 2003. Luokituksen laajempi testaus jatkuu Valtakunnallisessa hoitotyön kirjaamishankkeessa 2005 - 2007.

 

 

Version details
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 3.0 (Default version)
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 2.0.1
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 1.0
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.58.2008
Hoitotyö - Toimintoluokitus (SHToL) v 2.0.1
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2005 - 31.12.2030
23.04.2013 13:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj