Classification and classification version details
1.2.246.537.6.77
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)
Selected version
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 4.0 (Default version)
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 1.0
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 2.0.1
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 3.0
1.2.246.537.6.77
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
Vårdarbete - Klassifikation av vårdbehov (SHTaL)
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T
http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat

Käyttötarkoitus: Hoitotyö - Tarveluokitusta (SHTaL) käytetään potilaan tai asiakkaan päivittäisen hoidon rakenteiseen kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. Hoidon tarve on kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. SHTaL muodostaa yhdessä Hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL) kanssa suomalaisen hoitotyön luokituskokonaisuuden. Molempia luokituksia voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä.

Användningsändamål: Vårdarbete - Klassifikationen av vårdbehov (SHTaL) används för (strukturerad) dokumentation av patientens dagliga vård på polikliniker, vårdavdelningar och öppen vård. Vårdbehov är en del av de nationellt definierade vårdarbetets masterdata. SHTaL utgör tillsammans med Klassifikation av vårdresultat (SHTuL) och Klassifikation av funktioner inom vårdarbete (SHToL) den finländska klassifikationshelheten av vårdarbete. Dessa kan användas separat men största nyttan fås genom att de används samtidigt.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.