Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.77
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Vårdarbete - Klassifikation av vårdbehov (SHTaL)
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Description:

Käyttötarkoitus: Hoidon tarve on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Tarveluokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. SHTaL muodostaa yhdessä SHToL:n kanssa Suomalaisen hoitotyön luokituksen. Molempia osia voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä.

Kansainvälinen tausta: Alkuperäinen taustalla oleva Home Health Care (HHC) - luokitus, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC), on kehitetty Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Siihen sisältyvät tarve, toiminto ja tulosluokitukset. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Hoidon tarveluokitus (SHTaL 1.0) on kehitetty kansainvälisen CCC:n hoitotyön diagnoosien ja niiden suomenkielisen käännöksen (Junttila 2002) pohjalta asiantuntijaryhmän toimesta Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin Hoitotyön kirjaamisen strukturoitu malli - hankkeessa 2004 -2005. Luokituksen laajempi testaus jatkuu Valtakunnallisessa hoitotyön kirjaamishankkeessa 2005 -2007.

Användningsändamål: Vårdbehov är en del av de nationellt definierade vårdarbetets masterdata. Vårdbehovsklassificeringen används för (strukturerad) dokumentation av patientens dagliga vård på polikliniker, vårdavdelningar och öppen vård. SHTaL utgör tillsammans med SHToL den finländska klassifikationen av vårdarbete. Dessa kan användas separat men största nyttan fås genom att de används samtidigt.

Version details
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.77.201901
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 4.0
Strict
Status ImageActive
Proposal
01.01.2005 - 31.12.2030
22.03.2022 16:48 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj