Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.77
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL)
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.uef.fi/stj/hoitotyon-terminologiat
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hoidon tarve on yksi kansallisesti määritelty hoitotyön ydintieto. Tarveluokitusta käytetään potilaan päivittäisen hoidon (rakenteiseen) kirjaamiseen poliklinikoilla, vuodeosastoilla ja avosektorilla. SHTaL muodostaa yhdessä SHToL:n kanssa Suomalaisen hoitotyön luokituksen. Molempia osia voidaan käyttää erikseen, mutta suurin hyöty saadaan niiden rinnakkaisesta käytöstä.Kansainvälinen tausta: Alkuperäinen taustalla oleva Home Health Care (HHC) - luokitus, joka tunnetaan nykyään nimellä Clinical Care Classification (CCC), on kehitetty Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa professori Virginia Saban ja hänen tutkimusryhmänsä toimesta Medicare vakuutusyhtiön ja Georgetown'n yliopiston yhteishankkeessa. Siihen sisältyvät tarve, toiminto ja tulosluokitukset. Alkuperäinen luokitus on raportoitu yhteensopivaksi ICD10 - ja SNOMED - luokitusten kanssa. Se sisältyy Kansainväliseen hoitotyön käytännön luokitukseen (International Clasification for Nursing Practice - ICNP) ja kuuluu UMLSin (Unified Medical Language Systems) luokitusperheeseen. Luokitus kuuluu niiden 11 terminologian (luokitukset ja data setit) joukkoon, joita American Nurses Association (ANA) suosittelee käytettäväksi sähköisessä potilaskertomuksessa. Kansallinen tausta: Hoidon tarveluokitus (SHTaL 1.0) on kehitetty kansainvälisen CCC:n hoitotyön diagnoosien ja niiden suomenkielisen käännöksen (Junttila 2002) pohjalta asiantuntijaryhmän toimesta Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin Hoitotyön kirjaamisen strukturoitu malli - hankkeessa 2004 -2005. Luokituksen laajempi testaus jatkuu Valtakunnallisessa hoitotyön kirjaamishankkeessa 2005 -2007.

 

 

Luokituksen versiot
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 3.0 (Oletusversio)
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 2.0.1
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 1.0
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.77.2008
Hoitotyö - Tarveluokitus (SHTaL) v 2.0.1
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2005 - 31.12.2030
11.01.2017 11:23 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj