Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.113
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM/Blankett – Observationsutlåtande (M2)
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.113
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Tarkkailulausunto (M2) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun mielenterveyslain mukaisesti tarkkailuun otetusta tehdään tarkkailulausunto, joka sisältää perustellun kannanoton siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta olemassa.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett – Observationsutlåtande (M2) används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man i enlighet med mentalvårdslagen ger ett observationsutlåtande med ett motiverade ställningstagande om huruvida villkoren för intagning för vård oberoende av patientens vilja uppfylls.

Version details
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII 20151201 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.113.20151201
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII 20151201
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
28.11.2018 16:22 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj