Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.113
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII
Selected version
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII 20151201 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.113
STM/Lomake - Tarkkailulausunto MII
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
SHM/Blankett – Observationsutlåtande (M2)

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

1.2.246.537.6.12.2002.113
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Tarkkailulausunto (M2) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun mielenterveyslain mukaisesti tarkkailuun otetusta tehdään tarkkailulausunto, joka sisältää perustellun kannanoton siitä, ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta olemassa.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett – Observationsutlåtande (M2) används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används då man i enlighet med mentalvårdslagen ger ett observationsutlåtande med ett motiverade ställningstagande om huruvida villkoren för intagning för vård oberoende av patientens vilja uppfylls.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.