Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.163
AR/LÄÄKITYS - Lääkkeenantopaikka
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:AR/LÄKEMEDEL – Administreringsplats
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: AR/LÄÄKITYS - Lääkkeenantopaikka -luokitusta käytetään terveydenhuollon paikallisissa tietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa kuvaamaan anatominen paikka, johon lääke on annettu potilaalle.

Användningsändamål: Klassificeringen AR/LÄKEMEDEL – Administreringsplats används i hälsovårdens lokala datasystem och  riksomfattande informationssystemtjänster för att beskriva den plats i patientens anatomi där ett läkemedel har administrerats.

Luokituksen versiot
AR/LÄÄKITYS - Lääkkeenantopaikka 2003 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.163.2003
AR/LÄÄKITYS - Lääkkeenantopaikka 2003
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2003 - 31.12.2050
07.04.2017 14:31 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj