Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.112
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI
Selected version
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI 20151201 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.112
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
SHM/Blankett – Observationsremiss (M1)

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

1.2.246.537.6.12.2002.112
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Tarkkailulähete (M1) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään mielenterveyslain mukainen tarkkailulähete, jonka perusteella henkilö voidaan ottaa tarkkailuun sairaalaan sen selvittämiseksi, ovatko tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset olemassa.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett – Observationsremiss (M1) används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används för observationsremisser enligt mentalvårdslagen för intagning av en person på sjukhus för observation, i syfte att utreda om villkoren för intagning för vård oberoende av patientens vilja uppfylls.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.