Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.112
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SHM/Blankett – Observationsremiss (M1)
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto,6 Lakisääteinen potilasasiakirja

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.112
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - Tarkkailulähete (M1) -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti vastaanottavalle taholle. Lomakerakennetta käytetään, kun tehdään mielenterveyslain mukainen tarkkailulähete, jonka perusteella henkilö voidaan ottaa tarkkailuun sairaalaan sen selvittämiseksi, ovatko tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytykset olemassa.

Vastuutaho: STM

Användningssyfte: Blankettstrukturen SHM/Blankett – Observationsremiss (M1) används i hälso- och sjukvårdens datasystem. Blanketterna lagras i Patientdataarkivet och kan skickas till mottagaren elektroniskt. Blankettstrukturen används för observationsremisser enligt mentalvårdslagen för intagning av en person på sjukhus för observation, i syfte att utreda om villkoren för intagning för vård oberoende av patientens vilja uppfylls.

Version details
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI 20151201 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.112.20151201
STM/Lomake - Tarkkailulähete MI 20151201
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
20.03.2017 12:56 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj