Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.886
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Pompidou/Tietosisältö – Huumehoidon tiedonkeruu tietosisältöä käytetään THL:n huumehoidon tiedonkeruussa. Tietosisältö sisältää keskeisiä päihdehuollossa tarvittavia tietoja asiakkaan elämäntilanteesta, päihteiden ongelmakäytöstä, huumeiden pistokäytöstä, annetusta hoidosta ja mahdollisesta opioidikorvaushoidosta. Tietosisältöä voidaan hyödyntää osana päihdehuollon tilannearviota.

Vastuutaho: THL

Version details
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.886.201501
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
02.10.2020 10:26 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj