Classification and classification version details
1.2.246.537.6.886
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Selected version
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu (Default version)
1.2.246.537.6.886
Pompidou/Tietosisältö - Huumehoidon tiedonkeruu
Codes
Yes
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

F

Käyttötarkoitus: Pompidou/Tietosisältö – Huumehoidon tiedonkeruu tietosisältöä käytetään THL:n huumehoidon tiedonkeruussa. Tietosisältö sisältää keskeisiä päihdehuollossa tarvittavia tietoja asiakkaan elämäntilanteesta, päihteiden ongelmakäytöstä, huumeiden pistokäytöstä, annetusta hoidosta ja mahdollisesta opioidikorvaushoidosta. Tietosisältöä voidaan hyödyntää osana päihdehuollon tilannearviota.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.0Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.