Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.887
Pompidou - Päihdeluokitus
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Pompidou – Päihdeluokitus –luokitusta käytetään Huumehoidon tiedonkeruu –lomakkeessa luokittelemaan päihteiden ongelmallista käyttöä tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Yleisemmin päihtymistarkoituksessa käytetyt aineet on luokituksessa jaoteltu aineryhmiin, jotta luokitusta on mahdollista käyttää silloinkin kun tarkkaa tietoa aineesta ei ole.

Vastuutaho: THL

Version details
Pompidou - Päihdeluokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.887.201501
Pompidou - Päihdeluokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
18.12.2015 11:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj