Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.887
Pompidou - Päihdeluokitus
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Pompidou - Päihdeluokitusta käytetään huumehoidon tiedonkeruulomakkeessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä asiakas- ja potilasasiakirjoissa, kun kuvataan asiakkaiden tai potilaiden ongelmallista päihteiden käyttöä tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Yleisimmin päihtymistarkoituksessa käytetyt aineet on luokituksessa jaoteltu aineryhmiin, jotta luokitusta on mahdollista käyttää silloinkin, kun tarkkaa tietoa aineesta ei ole.

Vastuutaho: THL

Version details
Pompidou - Päihdeluokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.887.201501
Pompidou - Päihdeluokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
15.10.2020 14:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj