Classification and classification version details
1.2.246.537.6.887
Pompidou - Päihdeluokitus
Selected version
Pompidou - Päihdeluokitus (Default version)
1.2.246.537.6.887
Pompidou - Päihdeluokitus
Codes
Yes
No
Yes
No

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: Pompidou - Päihdeluokitusta käytetään huumehoidon tiedonkeruulomakkeessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä asiakas- ja potilasasiakirjoissa, kun kuvataan asiakkaiden tai potilaiden ongelmallista päihteiden käyttöä tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Yleisimmin päihtymistarkoituksessa käytetyt aineet on luokituksessa jaoteltu aineryhmiin, jotta luokitusta on mahdollista käyttää silloinkin, kun tarkkaa tietoa aineesta ei ole.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.