Classification and classification version details
1.2.246.537.6.46
Kuntaliitto - ICPC Prosessikoodit
Selected version
Kuntaliitto - ICPC 2 E V.7.0 Prosessikoodit (Default version)
1.2.246.537.6.46
Kuntaliitto - ICPC Prosessikoodit
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
No

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoituskuvaus: Kuntaliitto - ICPC Prosessikoodit -luokitusta voidaan käyttää muun muassa
1) kliinisessä työssä potilasasiakirjamerkintöjä tehtäessä ja esimerkiksi toteutettujen hoitotoimintojen tai -interventioiden kirjaamisessa
2) tutkimus- ja kehittämistyössä ja toiminnan seurannassa.

Prosessikoodit sisältyvät ICPC-luokitukseen ns. yhteisinä, kunkin pääluvun alle sijoittuvina luokkina (ks. tarkemmin ICPC-2e v.4.3), mutta ne julkaistaan tässä myös erillisenä apukoodistona. Apukoodistoa voidaan hyödyntää silloin, kun luokituksen käyttäjä on ensin kirjannut hoidon syyn/diagnoosin ICPC:llä ja haluaa tämän lisäksi kirjata ICPC-prosessikoodilla kyseisen terveysongelman hoitoon liittyneen intervention. Apukoodiston avulla prosessikoodit voidaan koodin valintavaiheessa esittää luokituksen käyttäjälle ilman anatomiseen rakenteeseen tai pääluokkaan viittaavaa kirjainosaa (ts. muodossa -30, -31 jne.). Prosessikoodin kirjautuminen voidaan tämän jälkeen järjestää ohjelmallisesti niin, että se yhdistyy lopullisessa muodossaan terveysongelmaa vastaavaan pääluokkaan (A-Z). Prosessikoodit dokumentoituvat aina muodossa A30, A31 jne., jossa ne myös raportoidaan.

Käytön ehdot ja koodiston ylläpitäjä: Luokituksen alkuperäinen nimi ja tieto tekijänoikeuksien haltijasta (ICPC-2e International Classification of Primary Care © Wonca 2005-2014) sekä luokituksen suomen- tai ruotsinkielinen nimi (ICPC-2 Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus / ICPC-2 Den internationella primärvårds klassifikationen)  ja tieto kääntäjästä ja kansallisen lisenssin haltijasta (THL)  on ilmoitettava luokitusta käytettäessä. Koodistopalvelimelta jaeltavaa ICPC-2e -luokitusta saa käyttää ainoastaan Suomessa.  Luokituksen käyttäjä ei saa tehdä luokitukseen muutoksia. THL ei kanna vastuuta mahdollisista luokituksen käytöstä johtuvista haitoista ja/tai vahingoista.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.