Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.46
Kuntaliitto - ICPC Prosessikoodit
Codes
No
Kuntaliitto
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoituskuvaus: Kuntaliitto - ICPC Prosessikoodit -luokitusta voidaan käyttää muun muassa
1) kliinisessä työssä potilasasiakirjamerkintöjä tehtäessä ja esimerkiksi toteutettujen hoitotoimintojen tai -interventioiden kirjaamisessa
2) tutkimus- ja kehittämistyössä ja toiminnan seurannassa.

Prosessikoodit sisältyvät ICPC-luokitukseen ns. yhteisinä, kunkin pääluvun alle sijoittuvina luokkina (ks. tarkemmin ICPC-2e v.4.3), mutta ne julkaistaan tässä myös erillisenä apukoodistona. Apukoodistoa voidaan hyödyntää silloin, kun luokituksen käyttäjä on ensin kirjannut hoidon syyn/diagnoosin ICPC:llä ja haluaa tämän lisäksi kirjata ICPC-prosessikoodilla kyseisen terveysongelman hoitoon liittyneen intervention. Apukoodiston avulla prosessikoodit voidaan koodin valintavaiheessa esittää luokituksen käyttäjälle ilman anatomiseen rakenteeseen tai pääluokkaan viittaavaa kirjainosaa (ts. muodossa -30, -31 jne.). Prosessikoodin kirjautuminen voidaan tämän jälkeen järjestää ohjelmallisesti niin, että se yhdistyy lopullisessa muodossaan terveysongelmaa vastaavaan pääluokkaan (A-Z). Prosessikoodit dokumentoituvat aina muodossa A30, A31 jne., jossa ne myös raportoidaan.

Käytön ehdot ja koodiston ylläpitäjä: Luokituksen alkuperäinen nimi ja tieto tekijänoikeuksien haltijasta (ICPC-2e International Classification of Primary Care © Wonca 2005-2014) sekä luokituksen suomen- tai ruotsinkielinen nimi (ICPC-2 Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus / ICPC-2 Den internationella primärvårds klassifikationen)  ja tieto kääntäjästä ja kansallisen lisenssin haltijasta (THL)  on ilmoitettava luokitusta käytettäessä. Koodistopalvelimelta jaeltavaa ICPC-2e -luokitusta saa käyttää ainoastaan Suomessa.  Luokituksen käyttäjä ei saa tehdä luokitukseen muutoksia. THL ei kanna vastuuta mahdollisista luokituksen käytöstä johtuvista haitoista ja/tai vahingoista.

Version details
Kuntaliitto - ICPC 2 E V.7.0 Prosessikoodit (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.46.2007
Kuntaliitto - ICPC 2 E V.7.0 Prosessikoodit
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2030
15.07.2020 16:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj