Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.385
STM/Lomake - ST 2-ilmoitus
Selected version
STM/Lomake - ST 2-ilmoitus (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.385
STM/Lomake - ST 2-ilmoitus
Codes
Yes
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.385
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - ST 2-ilmoitus -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaisella lomakkeella ilmoitetaan henkilölle suoritettu steriloiminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Jokaisesta Suomessa steriloimislain nojalla suoritetusta steriloimisesta on tehtävä ilmoitus lomakkeella ST 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhden (1) kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta (steriloimislaki 283/1970, 7 §).

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.