Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.384
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

6 Lakisääteinen potilasasiakirja, 5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.384
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukainen lomake täytetään aina henkilön hakiessa lupaa steriloimiseen. Lomake ST 1 toimii samalla myös lähetteenä steriloimisen suorittavaan terveydenhuollon toimintayksikköön.   Lomake ST 1  sisältää steriloimista koskevan lääkärinlausunnon, steriloimislupahakemuksen ja lääkärien päätökset. Haettaessa steriloimislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, alkuperäisen lomakkeen ST 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa. Lomakkeen ST 1 liitteinä voidaan käyttää esimerkiksi jäljennöksiä lääkärinlausunnoista tai muista potilasasiakirjoista. Lomakkeen ST 1 hakemusosan allekirjoittaa aina omakätisesti steriloimista hakeva henkilö tai hänen edunvalvojansa.

Vastuutaho: THL

Version details
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.384.201501
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2013 - 31.12.2099
01.12.2015 16:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj