Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.384
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen
Selected version
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen (Default version)
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen 2009
1.2.246.537.6.12.2002.384
STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen
Codes
Yes
No
Yes
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
1.2.246.537.6.12.2002.384
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - ST 1 Steriloiminen -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukainen lomake täytetään aina henkilön hakiessa lupaa steriloimiseen. Lomake ST 1 toimii samalla myös lähetteenä steriloimisen suorittavaan terveydenhuollon toimintayksikköön.  Lomake ST 1 sisältää steriloimista koskevan lääkärinlausunnon, steriloimislupahakemuksen ja lääkärien päätökset. Haettaessa steriloimislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, alkuperäisen lomakkeen ST 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa. Lomakkeen ST 1 liitteinä voidaan käyttää esimerkiksi jäljennöksiä lääkärinlausunnoista tai muista potilasasiakirjoista. Lomakkeen ST 1 hakemusosan allekirjoittaa aina omakätisesti steriloimista hakeva henkilö tai hänen edunvalvojansa.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.