Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.31
Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoituskuvaus: Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä esim. potilaan terveysongelman (hoidon syy/diagnoosi) kirjaamisessa, tilastoinnissa (mm. AvoHILMO-tiedonkeruun mukaisesti käyntisyytiedon ilmoittamisessa), tutkimus- ja kehittämistyössä sekä kirjallisuushauissa ja tiedonhakusanastona. Luokitusta voidaan käyttää myös kuvaamaan potilaan hoitoon hakeutumisen syytä (tulosyy) sekä esimerkiksi toteutettuja hoitotoimintoja tai -interventioita.  Kansainvälisesti luokitusta on käytetty myös nimettäessä tiettyyn sairauteen tai muuhun terveysongelmaan liittyviä kokonaisuuksia (episodeja). ICPC:n kehittämisestä ja ylläpidosta on kansainvälisesti vastannut Maailman perhelääkäri- ja yleislääkärijärjestön (Wonca) kansainvälinen luokituskomitea (WICC). Suomessa luokituksen ylläpidosta vastaa THL. WHO on hyväksynyt ICPC:n kansainvälisten luokitustensa perheeseen (WHO-FIC) v. 2003.

Käytön ehdot ja koodiston ylläpitäjä: Luokituksen alkuperäinen nimi ja tieto tekijänoikeuksien haltijasta (ICPC-2e International Classification of Primary Care © Wonca 2005-2014) sekä luokituksen suomen- tai ruotsinkielinen nimi (ICPC-2 Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus / ICPC-2 Den internationella primärvårds klassifikationen)  ja tieto kääntäjästä ja kansallisen lisenssin haltijasta (THL)  on ilmoitettava luokitusta käytettäessä. Koodistopalvelimelta jaeltavaa ICPC-2e -luokitusta saa käyttää ainoastaan Suomessa.  Luokituksen käyttäjä ei saa tehdä luokitukseen muutoksia. THL ei kanna vastuuta mahdollisista luokituksen käytöstä johtuvista haitoista ja/tai vahingoista.

Version details
ICPC 2 E V.7.0 Perusterveydenhuollon luokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.31.2007
ICPC 2 E V.7.0 Perusterveydenhuollon luokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2030
02.12.2021 13:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj