Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.31
Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoituskuvaus: Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitusta käytetään muun muassa
1) kliinisessä työssä potilasasiakirjamerkinnöissä ja rakenteisessa kirjaamisessa, esim. potilaan terveysongelman (hoidon syy/diagnoosi) kirjaamisessa (mm. tallennettaessa tietoja Kansalliseen Terveysarkistoon)
2) tilastoinnissa (mm. AvoHILMO-tiedonkeruun mukaisesti käyntisyytiedon ilmoittamisessa)
3) tutkimus- ja kehittämistyössä sekä
4) kirjallisuushauissa ja tiedonhakusanastona.
Luokitusta voidaan käyttää myös kuvaamaan potilaan hoitoon hakeutumisen syytä (tulosyy) sekä esimerkiksi toteutettuja hoitotoimintoja tai -interventioita.  Kansainvälisesti luokitusta on käytetty myös nimettäessä tiettyyn sairauteen tai muuhun terveysongelmaan liittyviä kokonaisuuksia (episodeja).

Yleiskuvaus ja historia: ICPC on perusterveydenhuollossa kansainvälisesti laajimmalle levinnyt potilaan hoitoon hakeutumisen syitä ja terveysongelmia kuvaava koodisto. Se kehitettiin alunperin potilaan ilmaiseman hoitoon hakeutumisen syyn kirjaamiseen (ns. reason for encounter / RFE-moodi). Varsin nopeasti havaittiin kuitenkin, että luokitus soveltuu myös sekä potilaan terveysongelmien/diagnoosien kirjaamiseen että hoidon sisältöjen (tutkimuksellisten ym. toimintojen) kirjaamiseen.

ICPC:n ensimmäinen versio (ICPC-1) julkaistiin v. 1987 ja sen suomennos Stakesin toimesta v. 1993. ICPC-2 käännettiin suomen ja ruotsin kielille Kuntaliiton ja suurten kaupunkien yhteistyönä v. 2005. Luokitus sisältää yhteensä 1366 koodia, joista 320 kuvaa potilaan oireita ja vaivoja ja 366 yleisimpiä perusterveydenhuollon vastaanotoilla hoidettavia tauteja ja sairauksia. Interventioita kuvaavine ns. prosessikoodeineen luokituksessa on kaikkiaan 1366 koodia. ICPC-julkaisuun liittyy ICPC-koodien siltaus ICD-10-koodeihin. Kutakin ICPC-koodia vastaa yksi tai useampi ICD-koodi.

ICPC:n kehittämisestä ja ylläpidosta on kansainvälisesti vastannut Maailman perhelääkäri- ja yleislääkärijärjestön (Wonca) kansainvälinen luokituskomitea (WICC). Suomessa luokituksen ylläpidosta vastaa Suomen Kuntaliitto.

WHO on hyväksynyt ICPC:n kansainvälisten luokitustensa perheeseen (WHO-FIC) v. 2003.

Käytön ehdot ja koodiston ylläpitäjä: Luokituksen alkuperäinen nimi ja tieto tekijänoikeuksien haltijasta (ICPC-2e International Classification of Primary Care © Wonca 2005-2014) sekä luokituksen suomen- tai ruotsinkielinen nimi (ICPC-2 Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus / ICPC-2 Den internationella primärvårds klassifikationen)  ja tieto kääntäjästä ja kansallisen lisenssin haltijasta (Suomen Kuntaliitto)  on ilmoitettava luokitusta käytettäessä. Koodistopalvelimelta jaeltavaa ICPC-2e -luokitusta saa käyttää ainoastaan Suomessa.  Luokituksen käyttäjä ei saa tehdä luokitukseen muutoksia. Suomen Kuntaliitto ei kanna vastuuta mahdollisista luokituksen käytöstä johtuvista haitoista ja/tai vahingoista.

Julkaisut: Kvist M. - Savolainen T., toim. (2010). ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus.  Suomen Kuntaliitto. Helsinki. WONCA International Classification Committee (2005). International Classification of Primary Care ICPC-2-R. Revised Second Edition. Oxford Medical Publications. New York.

Version details
ICPC 2 E V.5.0 Perusterveydenhuollon luokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.31.2007
ICPC 2 E V.5.0 Perusterveydenhuollon luokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2030
29.05.2017 12:24 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj