Classification and classification version details
1.2.246.537.6.31
Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
Selected version
ICPC 2 E V.7.0 Perusterveydenhuollon luokitus (Default version)
1.2.246.537.6.31
Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No

1 TILASTO Tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoituskuvaus: Kuntaliitto - ICPC Perusterveydenhuollon luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä esim. potilaan terveysongelman (hoidon syy/diagnoosi) kirjaamisessa, tilastoinnissa (mm. AvoHILMO-tiedonkeruun mukaisesti käyntisyytiedon ilmoittamisessa), tutkimus- ja kehittämistyössä sekä kirjallisuushauissa ja tiedonhakusanastona. Luokitusta voidaan käyttää myös kuvaamaan potilaan hoitoon hakeutumisen syytä (tulosyy) sekä esimerkiksi toteutettuja hoitotoimintoja tai -interventioita.  Kansainvälisesti luokitusta on käytetty myös nimettäessä tiettyyn sairauteen tai muuhun terveysongelmaan liittyviä kokonaisuuksia (episodeja). ICPC:n kehittämisestä ja ylläpidosta on kansainvälisesti vastannut Maailman perhelääkäri- ja yleislääkärijärjestön (Wonca) kansainvälinen luokituskomitea (WICC). Suomessa luokituksen ylläpidosta vastaa THL. WHO on hyväksynyt ICPC:n kansainvälisten luokitustensa perheeseen (WHO-FIC) v. 2003.

Käytön ehdot ja koodiston ylläpitäjä: Luokituksen alkuperäinen nimi ja tieto tekijänoikeuksien haltijasta (ICPC-2e International Classification of Primary Care © Wonca 2005-2014) sekä luokituksen suomen- tai ruotsinkielinen nimi (ICPC-2 Kansainvälinen perusterveydenhuollon luokitus / ICPC-2 Den internationella primärvårds klassifikationen)  ja tieto kääntäjästä ja kansallisen lisenssin haltijasta (THL)  on ilmoitettava luokitusta käytettäessä. Koodistopalvelimelta jaeltavaa ICPC-2e -luokitusta saa käyttää ainoastaan Suomessa.  Luokituksen käyttäjä ei saa tehdä luokitukseen muutoksia. THL ei kanna vastuuta mahdollisista luokituksen käytöstä johtuvista haitoista ja/tai vahingoista.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.