Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.383
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Selected version
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä (Default version)
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä 2009
1.2.246.537.6.12.2002.383
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Codes
Yes
No
Yes
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2002.383
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaisella lomakkeella kuvataan henkilölle suoritettua raskauden keskeyttämistä tai samanaikaista raskauden keskeyttämistä ja sterilomista. Jokaisesta Suomessa raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla suoritetusta raskauden keskeyttämisestä ja steriloimislain nojalla tehdystä steriloimisesta on tehtävä vahvistetun kaavan mukainen ilmoitus (lomake AB 4 + ST 2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ilmoituslomake on lähetettävä yhden (1) kuukauden kuluessa suoritetusta raskauden keskeyttämis- ja/ tai steriloimistoimenpiteestä.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.