Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.383
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Codes
Yes
No
Yes
LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.383
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä  -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaisella lomakkeella kuvataan henkilölle suoritettua raskauden keskeyttämistä tai samanaikaista raskauden keskeyttämistä ja sterilomista. Jokaisesta Suomessa raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla suoritetusta raskauden keskeyttämisestä ja steriloimislain nojalla tehdystä steriloimisesta on tehtävä vahvistetun kaavan mukainen ilmoitus (lomake AB 4 + ST 2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ilmoituslomake on lähetettävä yhden (1) kuukauden kuluessa suoritetusta raskauden keskeyttämis- ja/ tai steriloimistoimenpiteestä.

Vastuutaho: THL

Version details
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.383.201501
STM/Lomake - AB 4 ilmoitus raskauden keskeyttämisestä
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2013 - 31.12.2099
04.12.2015 11:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj