Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40302
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Elektroniskt recept – Motivering för lagring av recept på apotek
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu -koodistolla kuvataan, miksi apteekissa tallennettua lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti. Koodien sisältö ja käyttö perustuvat lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007 5 § 1 mom).

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept – Motivering för lagring av recept på apotek beskrivs varför det recept som lagrades på apoteket inte har gjorts upp elektroniskt. Innehållet i och användningen av koderna grundar sig på lagen om elektroniska recept (61/2007 5 § 1 mom.).

Version details
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40302.201501
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
21.03.2016 15:06 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj