Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40302
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu (Default version)
1.2.246.537.5.40302
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu
Codes
No
No
Yes
No
Elektroniskt recept – Motivering för lagring av recept på apotek

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennetun lääkemääräyksen perustelu -koodistolla kuvataan, miksi apteekissa tallennettua lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti. Koodien sisältö ja käyttö perustuvat lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007 5 § 1 mom).

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept – Motivering för lagring av recept på apotek beskrivs varför det recept som lagrades på apoteket inte har gjorts upp elektroniskt. Innehållet i och användningen av koderna grundar sig på lagen om elektroniska recept (61/2007 5 § 1 mom.).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.