Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40303
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys (Default version)
1.2.246.537.5.40303
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys
Codes
No
No
Yes
Elektroniskt recept – Recept som lagrats på apotek

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys -koodistolla kuvataan, onko apteekissa tallennettu lääkemääräys ollut paperi- vai puhelinresepti. Koodistoa käytetään silloin, kun apteekki tallentaa paperi- tai puhelinreseptin Reseptikeskukseen toimittaessaan reseptin mukaisen lääkkeen potilaalle. Tieto tallentuu Reseptikeskukseen.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept – Recept som lagrats på apotek beskrivs huruvida ett recept som apoteket lagrade i Receptcentret var ett pappers- eller telefonrecept.  Kodsystemet används då apoteket i samband med expedieringen av läkemedlet sparar pappers- eller telefonreceptet i Receptcentret.Uppgiften lagras i Receptcentret.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.