Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40303
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Elektroniskt recept – Recept som lagrats på apotek
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys -koodistolla kuvataan, onko apteekissa tallennettu lääkemääräys ollut paperi- vai puhelinresepti. Koodistoa käytetään silloin, kun apteekki tallentaa paperi- tai puhelinreseptin Reseptikeskukseen toimittaessaan reseptin mukaisen lääkkeen potilaalle. Tieto tallentuu Reseptikeskukseen.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept – Recept som lagrats på apotek beskrivs huruvida ett recept som apoteket lagrade i Receptcentret var ett pappers- eller telefonrecept.  Kodsystemet används då apoteket i samband med expedieringen av läkemedlet sparar pappers- eller telefonreceptet i Receptcentret.Uppgiften lagras i Receptcentret.

Version details
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40303.201501
Sähköinen lääkemääräys - Apteekissa tallennettu lääkemääräys
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
21.03.2016 14:20 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj