Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.382
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Selected version
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella (Default version)
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella 2009
1.2.246.537.6.12.2002.382
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Codes
Yes
No
Yes
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
1.2.246.537.6.12.2002.382
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaista lomaketta käytetään lomakkeen AB 1 liitteenä aina, kun raskauden keskeyttämislupaa haetaan sikiöperusteella eli sikiön epäillyn tai todetun vaikean sairauden tai rakennepoikkeavuuden perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Lomake on liite lomakkeeseen STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen. Myös muita liitteitä, esimerkiksi jäljennöksiä ultraäänitutkimuslausunnoista ja muista potilasasiakirjoista, voidaan tarvittaessa käyttää.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.