Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.382
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

6 Lakisääteinen potilasasiakirja , 5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.382
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella  -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaista lomaketta käytetään lomakkeen AB 1 liitteenä aina, kun raskauden keskeyttämislupaa haetaan sikiöperusteella eli sikiön epäillyn tai todetun vaikean sairauden tai rakennepoikkeavuuden perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Lomake on liite lomakkeeseen STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen.  Myös muita liitteitä, esimerkiksi jäljennöksiä ultraäänitutkimuslausunnoista ja muista potilasasiakirjoista, voidaan tarvittaessa käyttää.

Vastuutaho: THL

Version details
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.382.201501
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2013 - 31.12.2099
04.12.2015 11:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj