Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.382
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Selected version
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.382
STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella
Codes
Yes
No
Yes

6 Lakisääteinen potilasasiakirja , 5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.12.2002.382
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella  -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaista lomaketta käytetään lomakkeen AB 1 liitteenä aina, kun raskauden keskeyttämislupaa haetaan sikiöperusteella eli sikiön epäillyn tai todetun vaikean sairauden tai rakennepoikkeavuuden perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Lomake on liite lomakkeeseen STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen.  Myös muita liitteitä, esimerkiksi jäljennöksiä ultraäänitutkimuslausunnoista ja muista potilasasiakirjoista, voidaan tarvittaessa käyttää.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.