Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Selected version
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen (Default version)
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen 2009
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Codes
Yes
No
Yes
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi
1.2.246.537.6.12.2002.380
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen -lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukaista lomaketta lomaketta käytetään raskauden keskeyttämiseen liittyvien esitietojen selvittämiseen ja lakisääteisten edellytysten toteutumisen tarkistamiseen sekä raskauden keskeyttämiseen liittyvän lääkärinlausunnon, hakemuksen ja päätöksen laatimiseen terveydenhuollossa. Lomake on tarvittaessa myös lähete terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa keskeytys suoritetaan. Lomakkeelle täytettävien tietojen lisäksi on tehtävä hoidon toteuttamisen kannalta tarpeelliset merkinnät muihin potilasasiakirjoihin. Haettaessa raskaudenkeskeyttämislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta lomakkeen AB 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa.

Lomakkeiden vahvistetut näköisversiot ovat saatavissa sähköisessä säädöskokoelmassa (624/2023): https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023/ 

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.