Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Selected version
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Codes
Yes
No
Yes

6 Lakisääteinen potilasasiakirja, 5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.12.2002.380
Lomakerakenne
F

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukainen lomake täytetään aina haettaessa lupaa raskauden keskeyttämiseen. Samalla lomake on lähete sairaalaan, jossa raskaudenkeskeytys tehdään. AB 1-lomake sisältää raskauden keskeyttämistä koskevan lääkärinlausunnon, keskeyttämislupahakemuksen ja lausunnon antavan lääkärin ja raskauden keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätökset. Haettaessa raskaudenkeskeyttämislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta alkuperäisen lomakkeen AB 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.