Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.380
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

6 Lakisääteinen potilasasiakirja, 5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.380
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen -lomakerakennetta  käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja palveluissa. Rakenteen mukainen lomake täytetään aina haettaessa lupaa raskauden keskeyttämiseen. Samalla lomake on lähete sairaalaan, jossa raskaudenkeskeytys tehdään. AB 1-lomake sisältää raskauden keskeyttämistä koskevan lääkärinlausunnon, keskeyttämislupahakemuksen ja lausunnon antavan lääkärin ja raskauden keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätökset. Haettaessa raskaudenkeskeyttämislupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta alkuperäisen lomakkeen AB 1 on aina oltava mukana virastoon lähetettävissä asiakirjoissa.

Vastuutaho: THL

Version details
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.380.201501
STM/Lomake - AB 1 Raskauden keskeyttäminen
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2013 - 31.12.2099
04.12.2015 11:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj