Classification and classification version details
1.2.246.537.6.883
THL - Viestintäkanava
Selected version
THL - Viestintäkanava (Default version)
1.2.246.537.6.883
THL - Viestintäkanava
Codes
No
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: THL - Viestintäkanava -koodistoa käytetään  sähköisen asioinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietorakenteissa kuvaamaan viestintäkanavaa, jonka kautta asiakkaalle tai hänen yhteyshenkilölleen välitetään tietoa. Koodiston arvot kuvaavat käytettävää viestintäkanavaa asiakkaan, ei palveluntuottajan näkökulmasta. Koodistoa käytetään esimerkiksi ajanvarauksen rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan asiakkaalle lähetettävien muistutusten tai kehotusten viestintäkanavaa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.