Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.880
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Tidsbokning/Informationsinnehåll - Tidsbokningsdokument
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja määrittää valtakunnallisesti yhtenäiset ajanvarausasiakirjan rakenteiset tiedot, joita voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä. Ajanvarauksessa syntyneitä tietoja voidaan näyttää ja välittää asiakkaille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sähköisten palvelujen ja niiden taustajärjestelmien välillä yhdenmukaisella tavalla.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Tidsbokning/Informationsinnehåll - Tidsbokningsdokument definierar riksomfattande den enhetliga strukturella informationen i ett tidsbokningsdokument som kan användas i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem. Uppgifter som uppkommit i tidsbokningen kan visas och förmedlas till klienten och en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården via elektroniska tjänster och deras bakgrundssystem på ett enhetligt sätt.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja (Default version)
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja 201501
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.880.201801
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
11.12.2019 13:30 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj