Classification and classification version details
1.2.246.537.6.880
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja
Selected version
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja (Default version)
1.2.246.537.6.880
Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja
Codes
Yes
No
Yes
No
Tidsbokning/Informationsinnehåll - Tidsbokningsdokument

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja määrittää valtakunnallisesti yhtenäiset ajanvarausasiakirjan rakenteiset tiedot, joita voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä. Ajanvarauksessa syntyneitä tietoja voidaan näyttää ja välittää asiakkaille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sähköisten palvelujen ja niiden taustajärjestelmien välillä yhdenmukaisella tavalla.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Tidsbokning/Informationsinnehåll - Tidsbokningsdokument definierar riksomfattande den enhetliga strukturella informationen i ett tidsbokningsdokument som kan användas i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem. Uppgifter som uppkommit i tidsbokningen kan visas och förmedlas till klienten och en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården via elektroniska tjänster och deras bakgrundssystem på ett enhetligt sätt.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.