Classification and classification version details
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Selected version
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Codes
No
No
Yes
Tidsbokning - Typ av kontaktperson

2 KANTA TH ja 3 KANTA SH

T

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä, esimerkiksi ajanvarauspalveluissa, kuvaamaan asiakkaan tai potilaan yhteyshenkilön tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Typ av kontaktperson används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem, till exempel i tidsbokningstjänster, för att beskriva en klients eller patients typ av kontaktperson.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.