Classification and classification version details
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Selected version
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Codes
No
No
Yes
No
Tidsbokning - Typ av kontaktperson

2 KANTA TH ja 3 KANTA SH

T

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä, esimerkiksi ajanvarauspalveluissa, kuvaamaan asiakkaan tai potilaan yhteyshenkilön tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Typ av kontaktperson används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem, till exempel i tidsbokningstjänster, för att beskriva en klients eller patients typ av kontaktperson.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.