Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Tidsbokning - Typ av kontaktperson
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH ja 3 KANTA SH

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä, esimerkiksi ajanvarauspalveluissa, kuvaamaan asiakkaan tai potilaan yhteyshenkilön tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Typ av kontaktperson används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem, till exempel i tidsbokningstjänster, för att beskriva en klients eller patients typ av kontaktperson.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.882.201501
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
22.04.2021 14:21 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj