Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.882
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Tidsbokning - Typ av kontaktperson
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä, esimerkiksi ajanvarauspalveluissa, kuvaamaan asiakkaan tai potilaan yhteyshenkilön tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Typ av kontaktperson används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem, till exempel i tidsbokningstjänster, för att beskriva en klients eller patients typ av kontaktperson.

Ansvarig aktör: THL

Luokituksen versiot
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.882.201501
Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
28.01.2017 11:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj