Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.881
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv: Tidsbokning - Tidsbokningens status
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila -luokitusta käytetään  sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä kuvaamaan ajanvarauksen tilaa suhteessa varauksen kohteena olevaan tapahtumaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Tidsbokningens status används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem för att beskriva tidsbokningens status i förhållande till händelsen som är föremål för bokningen.

Ansvarig aktör: THL

Luokituksen versiot
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.881.201501
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
28.01.2017 10:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj