Classification and classification version details
1.2.246.537.6.881
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Selected version
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila (Default version)
1.2.246.537.6.881
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Codes
No
No
Yes
No
Tidsbokning - Tidsbokningens status

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila -luokitusta käytetään  sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä kuvaamaan ajanvarauksen tilaa suhteessa varauksen kohteena olevaan tapahtumaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Tidsbokningens status används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem för att beskriva tidsbokningens status i förhållande till händelsen som är föremål för bokningen.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.