Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.881
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv: Tidsbokning - Tidsbokningens status
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila -luokitusta käytetään  sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluissa ja tietojärjestelmissä kuvaamaan ajanvarauksen tilaa suhteessa varauksen kohteena olevaan tapahtumaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Tidsbokning - Tidsbokningens status används i social- och hälsovårdens ärendehanteringstjänster och informationssystem för att beskriva tidsbokningens status i förhållande till händelsen som är föremål för bokningen.

Ansvarig aktör: THL

Version details
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.881.201501
Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
28.01.2017 10:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj