Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.857
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, användningsändamål
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkotus: Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset -koodisto kuvaa ne käyttötarkoitukset (tautitilat), joissa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa aloittaa tai hoitosuunnitelman mukaisesti jatkaa lääkitystä. Koodisto sisältää myös ne käyttötarkoitukset, joihin optikko tai yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti saa hankkia vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä. Käyttötarkoitukset on määritelty lääkkeen määräämisestä annetussa asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088, liitteet 1--3).

Koodistoa käytetään valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteissa. Rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvät käyttötarkoitustiedot tallennetaan Lääketietokantaan  pakkaustasoisesti tämän koodiston mukaisina. Lääketietokannan kautta koodistoa käytetään sähköisessä lääkemääräyksessä lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas - begränsad förskrivningsrätt, användningsändamål beskriver de användningsändamål (sjukdomstillstånd) för vilka en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska får inleda eller i enlighet med vårdplanen fortsätta läkemedelsbehandlingen. Koderna omfattar också de användningsändamål för vilka en optiker eller en sådan munhygienist som är verksam som självständig yrkesutövare får skaffa läkemedel som de behöver i sin mottagningsverksamhet med pro auctore-recept. Användningsändamålen definieras i förordningen om förskrivning av läkemedel (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 2.12.2010/1088, bilagorna 1-3).

Koderna används i de riksomfattande datastrukturerna för social- och hälsovården. Uppgifterna om användningsändamål i anslutning till begränsad förskrivningsrätt lagras i Läkemedelsdatabasen på förpackningsnivå i enlighet med dessa koder. Via Läkemedelsdatabasen används koderna i elektroniska recept vid förskrivning och expediering av läkemedel.

Luokituksen versiot
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.857.20150101
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, käyttötarkoitukset
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
19.07.2016 14:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj