Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.856
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, särskilda begränsningar
Luokituksen peruste:
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset -koodisto kuvaa ne erityisrajaukset, jotka liittyvät sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön aloittamaan tai hoitosuunnitelman mukaisesti jatkamaan lääkitykseen. Erityisrajaukset on määritelty lääkkeen määräämisestä annetussa asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088, liite 1).

Koodistoa käytetään valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteissa. Rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvät erityisrajaustiedot tallennetaan Lääketietokantaan pakkaustasoisesti tämän koodiston mukaisina. Lääketietokannan kautta koodistoa käytetään sähköisessä lääkemääräyksessä lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas - Begränsad förskrivningsrätt, särskilda begränsningar beskriver de särskilda begränsningar, som hänför sig till läkemedelsbehandling som en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska har inlett eller i enlighet med vårdplanen fortsatt. De särskilda begränsningarna definieras i förordningen om förskrivning av läkemedel (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 2.12.2010/1088, bilaga 1).

Koderna används i de riksomfattande datastrukturerna för social- och hälsovården. Uppgifterna om särskilda begräsningar i anslutning till begränsad förskrivningsrätt lagras i Läkemedelsdatabasen

Version details
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.856.20150101
Kela/Lääketietokanta - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, erityisrajaukset
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
12.05.2021 10:48 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj