Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.855
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Kliniska näringspreparats preparatformer
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta- Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot. Lääketietokannan kautta valmistemuotokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot kuuluvat Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas- Kliniska näringspreparats preparatformer används i Läkemedelsdatabasen för att ange kliniska näringspreparats preparatformer. Via Läkmedelsdatabasen används koderna för preparatform i elektroniska recept och journalanteckningar. Enligt lagen och förordningen om elektroniska recept hör kliniska näringspreparats preparatformer till Läkemedelsdatabasens datainnehåll.

Luokituksen versiot
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.855.20150101
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
19.07.2016 13:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj