Classification and classification version details
1.2.246.537.6.855
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Selected version
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot (Default version)
1.2.246.537.6.855
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Codes
No
No
Yes
No
FPA/Läkemedelsdatabas - Kliniska näringspreparats preparatformer

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta- Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot. Lääketietokannan kautta valmistemuotokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot kuuluvat Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas- Kliniska näringspreparats preparatformer används i Läkemedelsdatabasen för att ange kliniska näringspreparats preparatformer. Via Läkmedelsdatabasen används koderna för preparatform i elektroniska recept och journalanteckningar. Enligt lagen och förordningen om elektroniska recept hör kliniska näringspreparats preparatformer till Läkemedelsdatabasens datainnehåll.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.