Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.855
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Kliniska näringspreparats preparatformer
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta- Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot. Lääketietokannan kautta valmistemuotokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot kuuluvat Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut-yksikkö

Användningssyfte: Koderna FPA/Läkemedelsdatabas- Kliniska näringspreparats preparatformer används i Läkemedelsdatabasen för att ange kliniska näringspreparats preparatformer. Via Läkmedelsdatabasen används koderna för preparatform i elektroniska recept och journalanteckningar. Enligt lagen och förordningen om elektroniska recept hör kliniska näringspreparats preparatformer till Läkemedelsdatabasens datainnehåll.

Version details
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.855.20150101
Kela/Lääketietokanta - Kliinisten ravintovalmisteiden valmistemuodot
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
19.07.2016 13:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj