Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.853
Fimea/Lääketietokanta - Määräämisehto
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Fimea - Määräämisehto -koodistoa käytetään ilmaisemaan Lääketietokannassa olevien lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvä ehto pakkaustasolla. Lääketietokannan kautta määräämisehtokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan lääkevalmisteen määräämisehto kuuluu Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Fimea

Luokituksen versiot
Fimea/Lääketietokanta - Määräämisehto (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.853.20150101
Fimea/Lääketietokanta - Määräämisehto
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
22.07.2015 14:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj