Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.852
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto -koodistoa käytetään ilmaisemaan, missä muodossa Lääketietokannassa oleva lääke annostellaan ihmiselle.  Lääketietokannan kautta lääkemuotokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan lääkevalmisteen lääkemuoto kuuluu Lääketietokannan tietosisältöön. Lääkemuodot perustuvat Euroopan farmakopeakomission hyväksymään Standard terms -luetteloon (EDQM).

Vastuutaho: Fimea

Luokituksen versiot
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.852.20150101
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
22.07.2015 14:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj