Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.852
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto -koodistoa käytetään ilmaisemaan, missä muodossa Lääketietokannassa oleva lääke annostellaan ihmiselle.  Lääketietokannan kautta lääkemuotokoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan lääkevalmisteen lääkemuoto kuuluu Lääketietokannan tietosisältöön. Lääkemuodot perustuvat Euroopan farmakopeakomission hyväksymään Standard terms -luetteloon (EDQM).

Vastuutaho: Fimea

Version details
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.852.20150101
Fimea/Lääketietokanta - Lääkemuoto
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 20.05.2019
21.05.2019 14:43 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj