Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.851
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine  -koodistoa käytetään ilmaisemaan Lääketietokannassa olevan lääkevalmisteen vaikuttava aine. Lääketietokannan kautta lääkeainekoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan lääkevalmisteen sisältämä lääkeaine kuuluu Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Fimea

Version details
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.851.20150101
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 20.05.2019
21.05.2019 14:43 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj