Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.851
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine  -koodistoa käytetään ilmaisemaan Lääketietokannassa olevan lääkevalmisteen vaikuttava aine. Lääketietokannan kautta lääkeainekoodistoa käytetään sähköisessä reseptissä ja potilasasiakirjamerkinnöissä. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja asetuksen mukaan lääkevalmisteen sisältämä lääkeaine kuuluu Lääketietokannan tietosisältöön.

Vastuutaho: Fimea

Luokituksen versiot
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.851.20150101
Fimea/Lääketietokanta - Lääkeaine
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
22.07.2015 14:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj