Classification and classification version details
1.2.246.537.6.918
THL - Kanta-välittäjärekisteri
Selected version
THL - Kanta-välittäjärekisteri 2011 (Default version)
1.2.246.537.6.918
THL - Kanta-välittäjärekisteri
Organizations
No
THL
No
Yes
No
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus:

THL - Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot tietojärjestelmäpalvelujen tuottajista, joilla on valtuutus toimia Kanta-välittäjänä, mutta jotka eivät ole apteekkeja tai sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioita. Välittäjärekisteriin rekisteröityneillä organisaatioilla on oikeus hakea DVV:ltä Kanta-liityntäpisteessä tarvittavaa palvelinvarmennetta. Kanta-välittäjärekisteri ei toimi välittäjätoimeksiantojen tai -valtuutusten rekisterinä, vaan siihen tallennetaan ainoastaan tieto siitä, että organisaatio toimii Kanta-välittäjänä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.