Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.918
THL - Kanta-välittäjärekisteri
Organizations
No
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Luokitusohje:https://www.thl.fi/attachments/koodistopalvelu/OHJE_KanTa_V%C3%A4litt%C3%A4j%C3%A4rekisteri_291116.pdf
Ruotsinnos:F
Description:
Käyttötarkoitus: 
THL - Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot tietojärjestelmäpalvelujen tuottajista, joilla on valtuutus toimia välittäjänä Kanta-palveluihin liityttäessä, mutta jotka eivät ole apteekkeja tai sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioita. Kanta-välittäjärekisteri ei toimi välittäjätoimeksiantojen tai -valtuutusten rekisterinä, vaan siihen tallennetaan ainoastaan tieto siitä, että organisaatio toimii Kanta-välittäjänä.
 
Vastuutaho: THL
Version details
THL - Kanta-välittäjärekisteri 2011 (Default version)
Advanced search
Organizations

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.918.2011
THL - Kanta-välittäjärekisteri 2011
Status ImageActive
Active
08.02.2011 - 31.12.2099
21.11.2019 12:12 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj