Classification and classification version details
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Selected version
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys (Default version)
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Codes
No
No
Yes
No
FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.850
Koodisto
T

Käyttötarkoitus:Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan, missä tapauksessa lääkevalmiste voidaan korvata lääkkeen määrääjän reseptiin kirjaaman erillisselvityksen perusteella. Koodistoa käytetään potilastietojärjestelmässä erillisselvitystiedon kirjaamisessa reseptille ja apteekkitietojärjestelmässä pohjatietona lääkekorvauksille.

Vastuutaho: Kela

Användningssyfte: Kodsystemet "FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning" används för att i Läkemedelsdatabasen ange i vilka fall ett läkemedelspreparat kan ersättas endast utifrån en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren har antecknat i receptet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.