Classification and classification version details
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Selected version
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys (Default version)
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Codes
No
No
Yes
FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.850
Koodisto
T

Käyttötarkoitus:Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan, missä tapauksessa lääkevalmiste voidaan korvata lääkkeen määrääjän reseptiin kirjaaman erillisselvityksen perusteella. Koodistoa käytetään potilastietojärjestelmässä erillisselvitystiedon kirjaamisessa reseptille ja apteekkitietojärjestelmässä pohjatietona lääkekorvauksille. Koodisto on testikäytössä ja otetaan tuotantokäyttöön Lääketietokannan seuraavan kehitysversion yhteydessä vuonna 2022..

Vastuutaho: Kela

Användningssyfte: Kodsystemet "FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning" används för att i Läkemedelsdatabasen ange i vilka fall ett läkemedelspreparat kan ersättas endast utifrån en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren har antecknat i receptet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.