Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.850
Luokitustyyppi:Koodisto
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus:Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan, missä tapauksessa lääkevalmiste voidaan korvata lääkkeen määrääjän reseptiin kirjaaman erillisselvityksen perusteella. Koodistoa käytetään potilastietojärjestelmässä erillisselvitystiedon kirjaamisessa reseptille ja apteekkitietojärjestelmässä pohjatietona lääkekorvauksille. Koodisto on testikäytössä ja otetaan tuotantokäyttöön Lääketietokannan seuraavan kehitysversion yhteydessä vuonna 2022..

Vastuutaho: Kela

Användningssyfte: Kodsystemet "FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning" används för att i Läkemedelsdatabasen ange i vilka fall ett läkemedelspreparat kan ersättas endast utifrån en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren har antecknat i receptet.

Version details
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys (Default version)
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys 201501
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.850.202001
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Status ImageActive
Active
01.10.2020 - 31.12.2099
09.02.2022 12:21 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj