Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan, missä tapauksessa lääkevalmiste voidaan korvata vain lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän erillisselvityksen perusteella.

Vastuutaho: Kela

Användningssyfte: Kodsystemet "FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning" används för att i Läkemedelsdatabasen ange i vilka fall ett läkemedelspreparat kan ersättas endast utifrån en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren har antecknat i receptet.

Version details
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.850.201501
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
04.02.2016 14:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj