Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.850
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys -koodistoa käytetään Lääketietokannassa ilmaisemaan, missä tapauksessa lääkevalmiste voidaan korvata vain lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän erillisselvityksen perusteella.

Vastuutaho: Kela

Användningssyfte: Kodsystemet "FPA/Läkemedelsdatabas - Särskild utredning" används för att i Läkemedelsdatabasen ange i vilka fall ett läkemedelspreparat kan ersättas endast utifrån en särskild utredning som läkemedelsförskrivaren har antecknat i receptet.

Luokituksen versiot
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.850.201501
Kela/Lääketietokanta - Erillisselvitys
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
04.02.2016 14:45 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj