Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40300
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen voimassaolotila
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen voimassaolotila (Default version)
1.2.246.537.5.40300
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen voimassaolotila
Codes
No
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen voimassaolotila -koodistolla kuvataan, millaisessa tilassa sähköinen lääkemääräys on Reseptikeskuksessa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Voimassaolotilaa päivitetään Reseptikeskuksessa sähköisen lääkemääräyksen lisäyksissä, korjauksissa ja mitätöinneissä sekä erillisellä eräajolla. Voimassaolotilaa voidaan hyödyntää myöhemmin lääkemääräyksen yksilöintitietojen palautuksessa. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept - Receptets giltighetsstatus beskrivs vilken status ett elektroniskt recept har efter de funktioner som utförts i receptcentret. Giltighetsstatusen uppdateras i receptcentret när det elektroniska receptet är föremål för tillägg, rättelser och makulering samt vid separata satskörningar. Giltighetsstatusen kan senare utnyttjas när identifikationsuppgifter för receptet återställs. Klassificeringen används i apotekens och hälso- och sjukvårdens system när de för förskrivning eller expediering av läkemedel använder det riksomfattande receptcentret för elektroniska recept som Folkpensionsanstalten administrerar.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.