Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40301
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Elektroniskt recept - Receptets arkiveringsstatus
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila -koodistolla kuvataan, onko sähköinen lääkemääräys Reseptikeskuksessa vai arkistoituna Reseptiarkistossa. Sähköisen lääkemääräyksen arkistointitilaa päivitetään aina, kun lääkemääräykseen tehdään lisäys, korjaus tai mitätöinti, tai erillisellä arkistointieräajolla. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.

Användningsändamål: Med kodsystemet Elektroniskt recept - Receptets arkiveringsstatus beskrivs huruvida det elektroniska receptet finns i receptcentret eller om det har arkiverats i receptarkivet. Arkiveringsstatusen för ett elektroniskt recept uppdateras alltid då receptet är föremål för ett tillägg, en rättelse eller makulering, eller vid en separat satsvis arkiveringskörning. Klassificeringen används i apotekens och hälso- och sjukvårdens system när de för förskrivning eller expediering av läkemedel använder det riksomfattande receptcentret för elektroniska recept som Folkpensionsanstalten administrerar.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

   

Version details
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40301.2015
Sähköinen lääkemääräys - Lääkemääräyksen arkistointitila
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
20.08.2015 12:46 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj