Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40119
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40119
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit
Codes
No
No
Yes
No
Elektroniskt recept - Typer av samtycke

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit -luokitusta käytetään terveydenhuollon ja apteekkien tietojärjestelmissä sekä Kanta-palveluissa ilmaisemaan, millaisen suostumuksen potilas on antanut Reseptikeskuksen tietojen hakuun, sähköisen lääkemääräyksen mitätöimiseen tai uusimispyynnön välittämiseen

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: Klassifikationen Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit (Elektroniskt recept - Typer av samtycke) används i hälso- och sjukvårdens och apotekens informationssystem samt i Kanta-tjänsterna för att uttrycka vilken typ av samtycke patienten har gett för hämtning av uppgifter från Receptcentret, makulering av elektroniska recept eller förmedling av begäran om receptförnyelse

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.