Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40119
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40119
Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit
Codes
No
No
Yes
Elektroniskt recept - Typer av samtycke

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit -luokitusta käytetään terveydenhuollon ja apteekkien tietojärjestelmissä sekä Kanta-palveluissa ilmaisemaan, millaisen suostumuksen potilas on antanut Reseptikeskuksen tietojen hakuun, sähköisen lääkemääräyksen mitätöimiseen tai uusimispyynnön välittämiseen

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: Klassifikationen Sähköinen lääkemääräys - Suostumustyypit (Elektroniskt recept - Typer av samtycke) används i hälso- och sjukvårdens och apotekens informationssystem samt i Kanta-tjänsterna för att uttrycka vilken typ av samtycke patienten har gett för hämtning av uppgifter från Receptcentret, makulering av elektroniska recept eller förmedling av begäran om receptförnyelse

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.