Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1254
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Klassifikationen Socialvård -– Klientens inkomstslag
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia tulolähteitä.

Tulotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokituksessa tulojen päätyypit jaetaan ansiotuloihin, pääomatuloihin, etuuksiin ja muihin tuloihin.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Tulo-tietokomponentissa. Kela käyttää osaa luokituksesta perustoimeentulotuen laskemisessa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård -– Klientens inkomstslag används för att beskriva ekonomiska inkomstkällor för socialvårdens klienter.

Utgående från inkomstuppgifterna kan klientens penningsituation redas ut och hans eller hennes rätt till ekonomiskt stöd via socialvården eller förmåga att betala sin klientavgift kan bedömas. I klassifikationen Socialvård – Klientens inkomstslag används huvudkategorierna förvärvsinkomster, kapitalinkomster, förmåner och övriga inkomster.

Klassifikationen används i datakomponenten Inkomst i socialvårdens klientdatamodell. FPA använder vissa delar av klassifikationen för att beräkna det grundläggande utkomststödet.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1254.201501
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
02.10.2016 14:16 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj