Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1254
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji (Default version)
1.2.246.537.6.1254
Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationen Socialvård -– Klientens inkomstslag

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisia tulolähteitä.

Tulotietojen perusteella voidaan eritellä asiakkaan rahatilannetta ja arvioida hänen oikeuttaan sosiaalihuollon taloudelliseen tukeen tai hänen kykyään maksaa asiakasmaksua. Sosiaalihuolto - Asiakkaan tulon laji -luokituksessa tulojen päätyypit jaetaan ansiotuloihin, pääomatuloihin, etuuksiin ja muihin tuloihin.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Tulo-tietokomponentissa. Kela käyttää osaa luokituksesta perustoimeentulotuen laskemisessa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen Socialvård -– Klientens inkomstslag används för att beskriva ekonomiska inkomstkällor för socialvårdens klienter.

Utgående från inkomstuppgifterna kan klientens penningsituation redas ut och hans eller hennes rätt till ekonomiskt stöd via socialvården eller förmåga att betala sin klientavgift kan bedömas. I klassifikationen Socialvård – Klientens inkomstslag används huvudkategorierna förvärvsinkomster, kapitalinkomster, förmåner och övriga inkomster.

Klassifikationen används i datakomponenten Inkomst i socialvårdens klientdatamodell. FPA använder vissa delar av klassifikationen för att beräkna det grundläggande utkomststödet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.