Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40110
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy (Default version)
1.2.246.537.5.40110
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy
Codes
No
No
Yes
Elektroniskt recept - Orsak till receptförfrågan

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy -luokituksella kuvataan Reseptikeskukseen tehdyn kyselyn syy. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkemääräystietojen hakemiseen, lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.  

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

Användningsändamål: Med klassificeringen Elektroniskt recept - Orsak till receptförfrågan beskrivs orsaken till förfrågan till Receptcentret. Klassificeringen används i apotekens och hälso- och sjukvårdens system när dessa använder det FPA-förvaltade nationella receptcentret för elektroniska recept för att hämta receptuppgifter samt för förskrivning eller expediering av läkemedel.  

FPA ansvarar för klassificeringarna av sakinnehållet i de elektroniska recepten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.