Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40110
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy (Default version)
1.2.246.537.5.40110
Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy
Codes
No
No
Yes
No
Elektroniskt recept - Orsak till receptförfrågan

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Sähköinen lääkemääräys - Reseptikyselyn syy -luokituksella kuvataan Reseptikeskukseen tehdyn kyselyn syy. Luokitusta käytetään apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmissä silloin, kun ne käyttävät valtakunnallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta lääkemääräystietojen hakemiseen, lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen.  

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

Användningsändamål: Med klassificeringen Elektroniskt recept - Orsak till receptförfrågan beskrivs orsaken till förfrågan till Receptcentret. Klassificeringen används i apotekens och hälso- och sjukvårdens system när dessa använder det FPA-förvaltade nationella receptcentret för elektroniska recept för att hämta receptuppgifter samt för förskrivning eller expediering av läkemedel.  

FPA ansvarar för klassificeringarna av sakinnehållet i de elektroniska recepten.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.