Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1255
Sosiaalihuolto - Asiakkaan varallisuuden laji
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Klientens förmögenhetsslag
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto -Varallisuuden laji -luokitusta käytetään erittelemään sosiaalihuollon asiakkaan rahanarvoista omaisuutta.

Sosiaalihuollossa arvioidaan henkilön käytettävissä ja realisoitavissa olevaa varallisuutta. Sosiaalihuollossa henkilön varallisuus otetaan huomioon esimerkiksi toimeentulotukea myönnettäessä, vanhemman elatuskykyä arvioitaessa ja sosiaalisen luoton takaisinmaksukykyä arvioitaessa.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään Varallisuus-tietokomponentissa. Kela käyttää osaa luokituksesta perustoimeentulotuen laskemisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassifikationen Socialvård - Klientens förmögenhetsslag används för att specificera socialvårdens klienters pengar i uppskattningsbar egendom.
Inom socialvården uppskattas klientens tillgängliga och realiserbara egendom. Inom socialvården beaktas en persons förmögenhet till exempel vid beviljandet av utkomststöd, vid bedömning av äldre persons försörjningsförmåga och vid bedömning av återbetalningsförmåga av social kredit.
I socialvårdens klientdatamodell används klassifikationen i datakomponenten Förmögenhet. FPA använder vissa delar av klassifikationen för att beräkna det grundläggande utkomststödet. 

Ansvarig aktör: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakkaan varallisuuden laji (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1255.201501
Sosiaalihuolto - Asiakkaan varallisuuden laji
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
19.04.2016 11:24 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj