Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1253
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio
Selected version
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio (Default version)
1.2.246.537.6.1253
Sosiaalihuolto - Tavoitteen saavuttamisen arvio
Codes
No
No
Yes
Socialvård – Bedömning av hur mål har uppnåtts

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Tavoitteiden saavuttamisen arvio -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa asiakas- ja toteuttamissuunnitelmissa kuvaamaan sitä, missä määrin aikaisemmin asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Bedömning av hur mål har uppnåtts används i socialvårdens klientplan och genomförandeplan i socialvårdens klientdatamodell för att beskriva i vilken omfattning de i tidigare planen fastställda målen har uppnåtts.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.