Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1252
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon kiireellisyyden arvio
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Socialvårdens bedömning av graden av brådska
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon kiireellisyyden arvio -luokitusta käytetään kuvaamaan aikaa, jonka kuluessa arvioitavan asiakastilanteen vaatimat sosiaalihuollon toimenpiteet on aloitettava. Sosiaalihuollon kiireellisyyden arvio -luokitusta käyttävät sosiaalityöntekijät arvioidessaan asiakkaan sosiaalihuollon tarvetta.
 
Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa sosiaalihuollon asian vireilletulokäsittelyyn liittyvissä asiakasasiakirjoissa ja sosiaalihuollon lähetteessä.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –- Socialvårdens bedömning av graden av brådska används för att beskriva den tid inom vilken de avsedda socialvårdens åtgärder som klientsituationen kräver måste påbörjas. Socialarbetarna använder klassificeringen Socialvård - –Socialvårdens bedömning av graden av brådska vid sin bedömning av klientens behov av socialvård. 
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i klienthandlingar som berör den inledande behandlingen av socialvårdens ärende och i socialvårdens remiss.
Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon kiireellisyyden arvio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1252.201501
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon kiireellisyyden arvio
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
19.11.2021 14:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj