Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1250
Sosiaalihuolto - Asiointitapa
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Typ av kontakt med klienten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiointitapa -luokituksella kuvataan sosiaalihuollon ammattihenkilön ja asiakkaan tai hänen edustajansa välisen asioinnin tapaa, josta sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee kirjauksen asiakasasiakirjaan.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään tietokomponentissa tapahtuma, joka on osa kaikkia sosiaalihuollon asiakaskertomus-asiakirjoja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Typ av kontakt med klienten används för att beskriva sättet på vilket socialvårdspersonalen och klienten eller en företrädare för klienten är i kontakt med varandra. Socialvårdspersonalen gör en anteckning om detta i klienthandlingen.

Klassificeringen används i datakomponenten Händelse i socialvårdens klientdatamodell. Komponenten ingår i alla klientrapporter inom socialvården.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiointitapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1250.201501
Sosiaalihuolto - Asiointitapa
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
21.05.2017 17:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj