Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40109
Sähköinen lääkemääräys - Potilaan tunnistaminen (huumausainelääkemääräys)
Selected version
Sähköinen lääkemääräys - Potilaan tunnistaminen (huumausainelääkemääräys) 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40109
Sähköinen lääkemääräys - Potilaan tunnistaminen (huumausainelääkemääräys)
Codes
No
No
Yes

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista. Luokituksia käyttävät apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmät, kun ne käyttävät kansallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen. Luokituksia ovat olleet luomassa myös STM, Lääkelaitos ja HL7 yhdistys. Osa luokituksista perustuu lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja muihin säädöksiin.
Luokituksen arvo ilmaisee, miten lääkäri on tunnistanut potilaan määrätessään hänelle huumausainereseptin.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.