Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40108
Sähköinen lääkemääräys - Ohje kansalaiselle jatkosta
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista. Luokituksia käyttävät apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmät, kun ne käyttävät kansallista Kelan hallinnoimaa sähköisen lääkemääräyksen reseptikeskusta lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen. Luokituksia ovat olleet luomassa myös STM, Lääkelaitos ja HL7 yhdistys. Osa luokituksista perustuu lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja muihin säädöksiin.
Luokituksen arvo ilmaisee, millaisen ohjeen potilas saa lääkäriltä uusimispyynnön tulokseen liittyen.

Version details
Sähköinen lääkemääräys - Ohje kansalaiselle jatkosta 2006 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40108.2006
Sähköinen lääkemääräys - Ohje kansalaiselle jatkosta 2006
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2030
22.06.2010 15:32 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj