Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.149
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta
Selected version
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.149
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta
Codes
Yes
No
Yes
No

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.149
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Lääkärinlausunto terveydentilasta -lomake on tarkoitettu terveydentilaa koskevaa lääkärin lausuntoa varten. Lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun terveydentilasta tarvitaan lausunto viran- tai toimenhakua, opiskelupaikanhakua tai vakuutusta varten. Lomakkeen kansallisesti yhtenäistä rakennetta hyödynnetään terveydenhuollon paikallisissa ja valtakunnallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Suomen lääkäriliitto

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.