Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.149
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta
Codes
Yes
No
Yes
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.149
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Lääkärinlausunto terveydentilasta -lomake on tarkoitettu terveydentilaa koskevaa lääkärin lausuntoa varten. Lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun terveydentilasta tarvitaan lausunto viran- tai toimenhakua, opiskelupaikanhakua tai vakuutusta varten. Lomakkeen kansallisesti yhtenäistä rakennetta hyödynnetään terveydenhuollon paikallisissa ja valtakunnallisissa tietojärjestelmissä.

Vastuutaho: Suomen lääkäriliitto

Version details
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.149.20150101
SLL/Lomake - Lääkärinlausunto terveydentilasta
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
10.10.2019 08:56 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj